Reglement

Het volgende document schetst alle specifieke regels voor de Legends Trail Race. Deze regels moeten worden nageleefd te allen tijde tijdens het evenement , zowel op het parcours als in elke individuele controlepost . The Legends Trail Race is een non-stop winter ultra trail en moet worden beschouwd als een serieuze onderneming

Vanwege de kans op ongunstige of extreme weersomstandigheden bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid op het parcours  en op alle controleposten . Je moet dus over een goede  fysieke conditie beschikken om de race binnen de gestelde termijn af te ronden en beschikken over de nodige vaardigheden om effectief te navigeren en noodsituaties in bergachtig terrein te beheren tijdens de winter .

Naast het race reglement en de bepalingen en voorwaarden is het vereist dat u instemt met de verklaring van afstand en dat u de medische vragenlijst voorafgaand aan de start van de race invult . Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt u het Wedstrijdreglement en De bepalingen en voorwaarden.

 1. U moet minstens 18 jaar zijn
 2. Deelnemers van Legends Trails krijgen 61u40 om het parcours af te leggen (gebaseerd op een gemiddelde van 4km per uur)
 3. Deelnemers moeten de tijdslimieten respecteren
 4. CP1 tijdslimiet wordt bekend gemaakt voor de start van de race.
 5. CP2 tijdslimiet wordt bekend gemaakt voor de start van de race.
 6. CP3 tijdslimiet wordt bekend gemaakt voor de start van de race.
 7. CP4 tijdslimiet wordt bekend gemaakt voor de start van de race.
 8. CP4.1 tijdslimiet wordt bekend gemaakt voor de start van de race
 9. Indien vereist zullen deelnemers geadviseerd worden over hun aan te houden snelheid om binnen de tijdslimieten te blijven. Het niet halen van de voorgeschreven tijdslimiet kan leiden tot uitsluiting van de race.
 10. In elke checkpoint bent u verplicht in en uit te checken bij een afgevaardigde van de race.
 11. Je race nummer moet ten alle tijden zichtbaar zijn voor afgevaardigden van de race. Het niet tonen van je race nummer kan leiden tot tijdsstraffen of zelfs uitsluiting van de race.
 12. De race is volledig zelfvoorzienend. Steun van buitenaf is alleen toegestaan aan de 4 opgegeven check points. Je slaapsysteem moet je zelf opzetten, zowel aan de checkpoints als daarbuiten.  Opgelet: volgers zullen NIET toegelaten worden binnen in de checkpoints
 13. Het gebruik van een haas is niet toegestaan.
 14. Het gebruik van wandelstokken is toegestaan.
 15. De volledige race moet te voet afgelegd worden zonder gebruik te maken van (gemotoriseerde) voertuigen.
 16. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn GPS tracker die de organisatie voorziet. De organisatie zal bepalen waar de tracker moet worden bevestigd en hoe je ervoor moet zorgen. Boetes of straffen kunnen gegeven worden bij nalatigheid van het gebruik van de tracker.
 17. Illegale drugs zijn niet toegestaan tijdens de race.
 18. Legends Trails zal een drop bag van maximum 20kg transporteren van checkpoint tot checkpoint. Alles moet in de drop bag zitten, dus gelieve geen materialen langs de buitenkant te hangen. Drop bags zullen gewogen worden. Je drop bag zal beschikbaar zijn op CP 1, 2, 3, 4 en aan de aankomst.
 19. Je kan gebruik maken van bars, winkels en restaurants op het parcours, maar niet van hotels en B&B’s als slaapgelegenheid.
 20. Aan elk van de 4 checkpoints is er gelegenheid om buiten te slapen.
 21. Als je voor langere tijd stopt (meer dan 1u), stop op een plaats met mobiele ontvangst en contacteer Race HQ via sms of een telefoongesprek..
 22. Je moet ten allen tijde op het parcours blijven tenzij we je omleiden.
 23. Je moet aantoonbare navigatiekennis hebben.
 24. Je moet ten allen tijde de verplichte uitrusting met je meedragen. Een wedstrijdafgevaardigde kan dit controleren op elk moment, en niet naleving van deze regel kan resulteren in uitsluiting
 25. Sluikstorten (met inbegrip van het achterlaten van uitrusting) is niet toegelaten. Elke deelnemer die betrapt wordt op opzettelijk sluikstorten zal onmiddellijk uitgesloten worden. Respecteer de omgeving!
 26. Je moet ten allen tijde een GSM bij je hebben. We kunnen ook signalisatie op het parcours plaatsen waarop we vragen om Race HQ te contacteren of om je telefoon aan te zetten voor veiligheidsredenen. Indien we deze signalisatie plaatsen is er steeds een goede reden.
 27. Bij extreme weersomstandigheden heeft de race organisatie het recht om het parcours of het programma aan te passen. Je zal hierover geïnformeerd worden aan het dichtstbijzijnde checkpoint (of tussentijds checkpoint) en zal de nodige informatie ontvangen om de wedstrijd verder te zetten. Bij parcourswijzigingen zullen de deelnemers die het originele parcours reeds afgelegd hebben hoger geklasseerd worden in de eindrangschikking.
 28. Bij extreme weersomstandigheden is het mogelijk dat je tijdelijk gestopt wordt op het parcours of in een checkpoint. Dit wanneer de omstandigheden een gevaar voor je kunnen vormen. Legends Trails kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor extra tijd dat dit veroorzaakt aan je race en je zal zo snel mogelijk terug mogen starten, bij voorkeur in de correcte volgorde van voor de wedstrijdstop. Tijdslimieten kunnen aangepast worden door omstandigheden. We controleren het weer niet.
 29. De wedstrijdleiding kan je verplichten om voor minimum 4u te rusten of kan je uit wedstrijd nemen als beslist wordt dat je niet veilig kan verdergaan. Dit kan zijn om de volgende redenen:
  1. Medische redenen – Vermoeidheid, blessures, eerdere medische condities, enzovoort.
   1. Niet elke blessure resulteert in een uitsluiting maar een beslissing hieromtrent is steeds de bevoegdheid van de medische staf.
  2. Vals spelen – Het parcours niet afleggen zoals aangeduid, openbaar of ander vervoer gebruiken, help krijgen van buitenaf buiten de toegelaten zones.
  3. In de onmogelijk verkeren om de race te beëindigen binnen de tijdslimieten.
  4. Asociaal gedrag.
  5. Zwakke navigatie vaardigheden.
  6. Gevaarlijk gedrag.
 30. Indien een andere groep of deelnemer een noodsituatie heeft wordt er verwacht dat je hulp verleent.
  1. Tijd nodig om een andere deelnemer te helpen in nood zal gecrediteerd worden.
 31. De wedstrijd organisatie heeft volledige beslissingsmacht gedurende de volledige duur van de race en haar beslissing is finaal.
 32. You are required to make your own way to and from the event.
 33. Je moet akkoord gaan met de afstandsverklaring, de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement, en de medische vragenlijst bezorgen voor de start van de wedstrijd.
 34. De wedstrijd organisatie kan het reglement of de algemene voorwaarden ten allen tijden aanpassen.

Reageren is niet mogelijk